??????? Deutsche English

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Opis stanowiska:

 • zarządzanie i koordynacja działalnością produkcyjną i handlową przedsiębiorstwa
 • ścisła współpraca z Zarządem
 • nadzór nad tworzeniem i realizacją planu budżetowego
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • koordynowanie prac przy tworzeniu i wdrażaniu nowych produktów

 

Profil kandydata:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i dużymi grupami pracowników
 • osiągnięcia z zakresu podnoszenia produktywności / efektywności, poprawy jakości, obniżania kosztów produkcji
 • zdolności przywódcze, negocjacyjne
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne
 • samodzielność i inicjatywa
 • dokładność, kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • znajomość języka angielskiego, dodatkowo mile widziana znajomość niemieckiego

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub kontrakt managerski
 • odpowiedzialne stanowisko i szeroki zakres kompetencji
 • pracę pełną wyzwań w dynamicznie i stale rozwijającej się firmie
 • realny wpływ na dalszy rozwój przedsiębiorstwa
 • bardzo dobre warunki zatrudnienia + niezbędne narzędzia pracy
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.

Oferty prosimy składać na adres e-mail kadry@kmw-invest.pl

W sprawie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny 534 253 358 wew. 128

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji           dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez KMW Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMW Invest Sp. z o.o., 88-100 Inowrocław ul. Marcinkowskiego 154.

KMW Invest Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 • sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji (art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres 1 roku od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od KMW Invest Sp. z o.o.  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,   a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego  z Pani/ Pana udziałem.

 

Copyright KMW Invest 2018, wszelkie prawa zastrzeżone.