??????? Deutsche English

KONTROLER JAKOŚCI

Miejsce wykonywania pracy: Inowrocław (oraz wyjazdy służbowe)

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny/a za:

 • Niezależna kontrola poprawności realizacji zleceń produkcyjnych i montażowych.
 • Współudział w nadzorze nad systemem zarządzania jakością w firmie oraz działaniami związanymi z jego rozwojem.
 • Tworzenie procedur i instrukcji jakościowych, realizowanie strategii jakościowej.
 • Budowanie i organizację komórki kontroli jakości w firmie.
 • Współpraca z innymi działami celem utrzymania standardów jakościowych.
 • Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do doskonalenia systemu jakości w dziedzinie rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych oraz technologicznych.
 • Ocenę składowania wyrobów gotowych, materiałów pomocniczych oraz surowców.
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji (w tym protokołów).
 • Uczestniczenie w procesie rozpatrywania reklamacji.
 • Bieżąca kontrola jakości produkowanych wyrobów gotowych jak i półproduktów.
 • Kontrola jakościowa dostaw oraz wyrobów przekazywanych i wracających z kooperacji.
 • Realizacją działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Sporządzanie planów kontroli produkcyjnej i nadzór nad ich realizacją.
 • Ocena i zwalnianie produktów gotowych na magazyn.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie kierunkowe.
 • Doświadczenie w pracy w dziale kontroli jakości.
 • Dobra znajomość oraz umiejętność interpretacji rysunku technicznego.
 • Mile widziana znajomość systemu zarządzania jakością ISO 9001.
 • Doświadczenie w firmach produkcyjnych na samodzielnym stanowisku z odpowiedzialnością za obszar lub proces.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel.
 • Konsekwencja w działaniu oraz umiejętność obrony własnego zdania.
 • Umiejętność analizy i logicznej oceny problemu oraz podejmowanie decyzji w oparciu wyniki przeprowadzonych pomiarów.
 • Odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.
 • Dyspozycyjność (możliwe wyjazdy w zakresie odbiorów i oceny prac montażowych).
 • Asertywność i wysoka kultura osobista.
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

Co oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełen etat i stabilność zatrudnienia.
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy w zespole pozytywnych, sympatycznych i kreatywnych osób, a jednocześnie wysokiej klasy specjalistów i inżynierów.
 • Pełne wsparcie wdrożeniowe i jasno przedstawione cele.
 • Zakres obowiązków umożliwiający rozwój i zdobycie cennego doświadczenia.
 • Pracę pełną wyzwań i możliwość realizacji własnych inicjatyw.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczeń.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Oferty prosimy składać na adres e-mail kadry@kmw-invest.pl wpisując w tytule maila nazwę stanowiska.

W sprawie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny 534 253 358 wew. 128.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji                            dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                              tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez KMW Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMW Invest Sp. z o.o., 88-100 Inowrocław ul. Marcinkowskiego 154.                                                 KMW Invest Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 • sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji (art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres 1 roku od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od KMW Invest Sp. z o.o.  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,                  a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego  z Pani/ Pana udziałem.

Copyright KMW Invest 2018, wszelkie prawa zastrzeżone.