??????? Deutsche English

ZASTĘPCA KIEROWNIKA PRODUKCJI

Opis stanowiska:

 • współodpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie działu stolarni i ślusarni
 • pomoc w kontrolowaniu procesu produkcyjnego
 • pomoc w nadzorowaniu i rozliczaniu podległych pracowników
 • pilnowanie jakości i realizacji planów produkcyjnych
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją maszyn
 • monitorowanie infrastruktury technicznej, opracowywanie harmonogramu okresowych przeglądów technicznych, analiza przyczyn i skutków awarii
 • nadzór nad dokumentacją maszyn oraz dokumentacją z podejmowanych działań
 • realizacja budżetu działu
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracy
 • raportowanie do przełożonych

 

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata
 • komunikatywność, umiejętność pracy w grupie
 • dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu
 • dbanie o wysoką jakość produkowanych wyrobów

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy
 • możliwość długotrwałej współpracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Oferty prosimy składać na adres e-mail kadry@kmw-invest.pl

W sprawie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny 534 253 358 wew. 128.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji            dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez KMW Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMW Invest Sp. z o.o., 88-100 Inowrocław ul. Marcinkowskiego 154.

KMW Invest Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 • sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji (art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres 1 roku od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od KMW Invest Sp. z o.o.  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,   a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego  z Pani/ Pana udziałem.

Copyright KMW Invest 2018, wszelkie prawa zastrzeżone.