Przejdź do treści
KMW-INVEST » Kodeks etyki
kodeks etyki

Szanowni Państwo

Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki – buduje zaufanie i prowadzi do przejrzystości działań zarówno wśród nas, pracowników Spółki, jak i naszego otoczenia, w którym działa nasza organizacja.

Każda firma z wyraźnie określonym systemem wartości i zdefiniowanymi standardami postępowania staje się bardziej przewidywalna i wiarygodna zarówno dla klientów, inwestorów, partnerów biznesowych, jak i dla swoich pracowników.

Określenie standardów etycznych i ich przestrzeganie pozwala budować spójną kulturę organizacyjną i markę firmy.
Standardy obowiązujące w organizacji powinny być jasne i odnosić się do najważniejszych obszarów, w jakich funkcjonuje Spółka i jej pracownicy.

Kodeks KMW-INVEST Sp. Z o.o. nie tylko definiuje zasady etycznego postępowania wobec naszych interesariuszy, ale także podkreśla rolę kluczowych wartości, które wyznaczają sposób działania i podejmowania decyzji w Spółce.
Są nimi: odpowiedzialność, zaangażowanie, profesjonalizm, praca zespołowa, wzajemny szacunek.

Zasady postępowania i przykłady zawarte w Kodeksie pokazują nam jak realizować wyznawane wartości i jak postępować zgodnie z przyjętymi standardami.

Głęboko wierzę, że Kodeks będzie miał swój wymiar praktyczny – wyznawane wartości będą konsekwentnie respektowane w codziennej pracy przez nas wszystkich i dla naszego wspólnego dobra.

Prezes zarządu

Otwórz czat
Możemy w czymś pomóc?
Dzień dobry!
Czy masz jakieś pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Pisz śmiało. :)