??????? Deutsche English

Kodeks Etyczny

Szanowni Państwo

Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki – buduje zaufanie i prowadzi do przejrzystości działań zarówno wśród nas, pracowników Spółki, jak i naszego otoczenia, w którym działa nasza organizacja. Każda firma z wyraźnie określonym systemem wartości i zdefiniowanymi standardami postępowania staje się bardziej przewidywalna i wiarygodna zarówno dla klientów, inwestorów, partnerów biznesowych, jak i dla swoich pracowników. Określenie standardów etycznych i ich przestrzeganie pozwala budować spójną kulturę organizacyjną i markę firmy. Standardy obowiązujące w organizacji powinny być jasne i odnosić się do najważniejszych obszarów, w jakich funkcjonuje Spółka i jej pracownicy. Kodeks KMW- Invest Sp. Z o.o. nie tylko definiuje zasady etycznego postępowania wobec naszych interesariuszy, ale także podkreśla rolę kluczowych wartości, które wyznaczają sposób działania i podejmowania decyzji w Spółce. Są nimi: odpowiedzialność, zaangażowanie, profesjonalizm, praca zespołowa, wzajemny szacunek. Zasady postępowania i przykłady zawarte w Kodeksie pokazują nam jak realizować wyznawane wartości i jak postępować zgodnie z przyjętymi standardami. Głęboko wierzę, że Kodeks będzie miał swój wymiar praktyczny – wyznawane wartości będą konsekwentnie respektowane w codziennej pracy przez nas wszystkich i dla naszego wspólnego dobra.

Prezes zarządu

Copyright KMW Invest 2018, wszelkie prawa zastrzeżone.